نشانگر کتاب

اندازه 3 در 30 سانتیمتر

در ده رنگ

کاغذ تحریر 80 گرم

تعداد 100 عدد

12000 تومان 9500 تومان