کاغذ یادداشت سه در پنج 10 رنگ

Available: In Stock

در 10 رنگ مختلف می باشد

مناسب برای آموزش زبان و چیدمان به عنوان فلش کارت

قابلیت چسبیدن به سطوح را ندارد

22,000 تومان 13,500 تومان