کاغذ یادداشت سه در پنج 10 رنگ

در دسترس: موجود

در 10 رنگ مختلف می باشد

مناسب برای آموزش زبان و چیدمان به عنوان فلش کارت

قابلیت چسبیدن به سطوح را ندارد

8,000 تومان 6,000 تومان